Meer dan anderhalf jaar geleden werd onze atletiekkern geconfronteerd met een fiks stijgend ledenaantal door de leegloop van een andere atletiekkern en tegelijkertijd het vertrek van eigen secretaris. Het plaatselijk AVT-bestuur had toen dringend extra ondersteuning nodig. Ondanks dat ik al meermaals de boot had af gehouden om in het bestuur te zetelen, heb ik toen toch beloofd het bestuur even vooruit te helpen als nieuwe secretaris. 'Even' viel 'veel langer' uit dan verwacht. Maar ik heb het toch graag gedaan! Alvast dank voor het vertrouwen. Mijn drukke onderwijsfunctie, eigen loopactiviteiten, Rwanda-projecten en het management van oudste dochter Imana laten echter niet meer toe het werk goed te doen. Vandaar zet ik een stapje terug uit het bestuur. AVT mag voorlopig nog wel blijven rekenen op mij voor het PR-werk en het onderhouden van de verslaggeving op facebook en site. Trouwens het bestuur kan nog altijd versterking gebruiken ! Roel Truyers